Zgodovina

Zgodovina Gimnazije Jesenice

Stavba, v kateri je naša gimnazija, je bila zgrajena 1914 in v njej je bila do 1949 meščanska šola.

gimold_2

Gimnazija Jesenice je bila ustanovljena v šolskem letu 1945/46. Štiri leta je pouk potekal v prostorih, kjer je sedaj kemična čistilnica. Leta 1949 se je gimnazija preselila v stavbo, ki si je takrat nadela ime GIMNAZIJA, katerega je obdržala tudi v časih usmerjenega izobraževanja. V času od 1970 do 1983 je bila v sklopu gimnazije ustanovljena ekonomska šola in dva letnika pedagoške gimnazije (prvi in drugi letnik na Jesenicah, tretji in četrti v Kranju).

V šolskem letu 1983/84 je prišlo do združitve vseh srednjih šol na Jesenicah  v Center srednjega usmerjenega izobraževanja. Pouk v družboslovne usmeritev gimnazije in Srednje medicinske šole je potekal v stavbi Gimnazije, naravoslovne usmeritev gimnazije pa v stavbi nekdanjega Železarskega izobraževalnega centra (sedaj Srednja šola). 6.8.1993 se je Center srednjega usmerjenega izobraževanja razdružil v Gimnazijo Jesenice, ki se je ponovno vrnila v stavbo Gimnazije in Srednjo šolo.

gimold_3

Ravnatelji na Gimnaziji Jesenice od ustanovitve do danes: 
1945 – 1949   Ažbe Marijan
1949 – 1950   Vasić Jovo
1950 – 1951   Kopač Vinko
1951 – 1958   Ažbe Marijan
1958 – 1970   Šifrer Jože
1970 – 1983   Škrlj Bratko
1983 – 1988   Golmajer Severin
1988 – 1993   Cuznar Alojz
1993 – 2002   Kavčič Valentin
2002 – 2003   Cundrič Magdalena
2003 – 2022   Dornig Lidija
2022 –  Erman Aljoša

 

Leta 1994 je bila stavba temeljito obnovljena in naslednje leto je bila izgrajena sodobna telovadnica.  

gimold_4

Med našimi maturanti so uspešni športniki in zaradi tega smo se jeseni 2002 odločili, da poskušamo pridobiti soglasje za odprtje športnega oddelka. Dokazali smo upravičenost za odprtje tega oddelka in v šolskem letu 2003/04 smo vpisali prvo generacijo gimnazijcev – perspektivnih športnikov.

V letu 2004/05 smo uspeli na razpisu za projektno uvajanje evropskega oddelka. Na naši gimnaziji lahko dijaki v evropskem oddelku poglabljajo znanje angleščine ali nemščine. V istem šolskem letu smo pridobili tudi soglasje za izvajanje maturitetnega tečaja. Na žalost je evropski oddelek ostal projekt in se zaključil v šolskem letu 2010/11.

Z aktivnim delom v evropskem oddelku in sodelovanjem v projektu Posodobitev gimnazijskih programov smo pridobili izkušnje in znanja, ki jih koristno uporabljamo pri svojem delu. Tako uporabljamo moderne metode dela, ki so dijakom bližje in zanimivejše.

 

GimJes 1  GimJes 3
GimJes 2
GimJes 7 Leta 2009 so bile v mansardi urejene nove učilnice in kabineti. V kletnih prostorih smo uredili razdelilnico za malico in obnovili učilnico informatike.

 

Leta 2001 je Turistična zveza Slovenije podelila Gimnaziji Jesenice Priznanje s pečatom gostoljubnosti za drugo mesto.

Za svoje delo je kolektiv Gimnazije Jesenice 20. 3. 2003 prejel občinsko plaketo na področju šolstva.

V šolskem letu 2012/13 smo bili razglašeni za najbolj športno srednjo šolo Slovenije.

Leta 2015 smo prejeli zlato plaketo Športne zveze Jesenice.

Naša gimnazija ohranja sloves kvalitetne splošne gimnazije v odličnih in urejenih pogojih dela.

 

Dostopnost