Splošni oddelek

 

Enoten program v prvih treh letnikih omogoča širok izbor maturitetnih predmetov. V okviru nerazporejenih ur v 4. letniku se dijaki pripravljajo na maturo iz naslednjih izbirnih predmetov: nemščine, angleščine, italijanščine, fizike, biologije, kemije, zgodovine, geografije, informatike in psihologije.

Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo v glasbeni šoli, lahko izberejo maturitetni predmet glasba.Priprave in samo maturo izvajajo dijaki na srednjih glasbenih šolah.

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

Maturitetni
standard

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

I – Obvezni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

560

Prvi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Drugi tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

420

Zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

 

Glasba

1,5

52

 

 

 

 

 

 

52 + 18

 

Likovna umetnost

1,5

52

 

 

 

 

 

 

52 + 18

 

Geografija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

280

Biologija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

315

Kemija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

315

Fizika

2

70

2

70

2

70

 

 

210

315

Psihologija

 

 

2

70

 

 

 

 

70

280

Sociologija

 

 

 

 

2

70

 

 

70

280

Filozofija

 

 

 

 

 

 

2

70

70

280

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

280

Dostopnost