Vpis

2022/23

dijakinje lum600

 

 

 

V Gimnaziji Jesenice za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo:

84
mest v programu gimnazija in

18
mest v programu gimnazija – športni oddelek

Oddaja dokazil za vpis v športni oddelek 2. 3. 2022.

Koledar vpisa za šolsko leto 2022/2023

Sprejemanje prijav za vpis.
do 4. 4. 2022

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis.
18. 4. 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis.
do 25. 4. 2022

Vpis učencev na srednje šole, ki niso omejile vpisa.
od 16. do 21. 6. 2022

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka.
21. 6. 2022

Vpis učencev, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka.
1. 7. 2022 do 14. ure

Objava prostih mest za vpis
4. 7. 2022

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta
do 31. 8. 2022

Športni oddelek

Vpis po športnih kriterijih:

Postopek vpisa:

Obrazci:

– potrdilo o registraciji….

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji…«

– izjava trenerja

K dokumentaciji je potrebno priložiti:

– zdravniško potrdilo

– pisemsko ovojnico s svojim naslovom in znamko

Rok oddaje je 2. marec 2022.

Maturitetni tečaj:

Zbiranje prijav za vpis do 5. 9. 2022.
Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na telefonski številki :
04/ 5809 453 (šolska svetovalna služba)
ali z uporabo elektronske pošte:  vesna.smolej-vrzel@guest.arnes.si