Vpis

2019/20

dijakinje lum600

Nov rokovnik za vpis

v srednje šole za šolsko leto

2020/2021

MAJ

 • 11. maj 2020: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnikPrijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave,na naslovu:
 • https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 . Kandidati prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat in starš) in jo na izbrano srednjo šolo pošljete priporočeno po pošti ali pa skenirano na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če boste pošiljali prijavnico po elektronski pošti, jo pošljite v vednost tudi na elektronski naslov svetovalne delavke:
 •  vesna.smolej-vrzel@gimjes.si. Žig in podpis ravnatelja osnovne šole na prijavnici za vpis v srednje šole nista obvezna. Tisti, ki ste prijavnico za vpis že oddali, ne pošiljate ponovno, saj so prejete prijavnice veljavne.

 

 • 20. maj 2020 MIZŠ na spletni strani objavi stanje prijav za vpis v 1.letnik  srednje šole
 • do 25. maja 2020: prijava kandidatov, ki se šolajo v tujini in dijakov prvih letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v začetni letnik in želijo na drug program.

 

JUNIJ

 • do 16. junija 2020 do 14. ure: rok za prenos prijave za vpis v drugo srednjo šolo. Če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate oddano prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da vas svetovalni delavec v vašem imenu odjavi na programu, za katerega ste oddali prijavnico, in jo posreduje na šolo, kamor želite prenesti prijavo.

 

 • 26. junij popoldan 2020: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa. Seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa bo objavljen na spletnih straneh ministrstva.

JULIJ

 • od 30. junija 2020 do 6. julija 2020: VPIS (prinašanje dokumentov za vpis; vabilo z vašim terminom boste prejeli po pošti na dom en teden pred vpisom)

 

 • 6. julij 2020 popoldan: v primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)

 

 • do 9. julija 2020 do 13. ure: v primeru omejitve vpisa – rok za prijavo kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu, za 2. krog izbirnega postopka. Prijavnico za drugi krog izbirnega postopka, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, boste oddali na šoli, kjer ste oddali že prvotno prijavnico.
 • 14. julij 2020: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

AVGUST

 • do 31. avgusta 2020: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta

 

• Predstavitev Gimnazije Jesenice (pdf) 

V Gimnaziji Jesenice za šolsko leto 2020/2021 razpisujemo:

84
mest v programu gimnazija in

18
mest v programu gimnazija – športni oddelek

Oddaja dokazil za vpis v športni oddelek 4.3.2020.

 

Prenesi nov rokovnik za vpis.doc

 

Koledar vpisa za šolsko leto 2020/2021

Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2020/2021.
do 2.4.2020

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis.
8.4.2020

Morebitni prenosi prijav za vpis.
do 23. 4. 2020

Vpis učencev na srednje šole, ki niso omejile vpisa.
od 16. do 19. 6. 2020

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka.
19. 6. 2020

Vpis učencev, ki so bili uspešni v drugem krogu izbirnega postopka.
30. 6. 2020 do 14. ure

Objava prostih mest za vpis
1. 7. 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta
do 31. 8. 2020

 

Športni oddelek

Vpis po športnih kriterijih:

Postopek vpisa:

Postopek vpisa:

Obrazci:

– potrdilo o članstvu v klubu

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o članstvu v klubu«

– potrdilo o registraciji….

– navodila za izpolnjevanje obrazca »Potrdilo o registraciji…«

– izjava trenerja

K dokumentaciji je potrebno priložiti:

– zdravniško potrdilo

– fotokopijo športno-vzgojni  kartona

– pisemsko ovojnico s svojim naslovom in znamko

Rok oddaje je 4. marec 2020.

 

Maturitetni tečaj:

Zbiranje prijav za vpis do 4. 9. 2020.

 

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na telefonski številki :
04/ 5809 453 (šolska svetovalna služba)
ali z uporabo elektronske pošte:  vesna.smolej-vrzel@guest.arnes.si