Aktualno

AKTUALNE NOVICE

Šolska maturitetna komisija

predsednica: mag. Lidija Dornig

tajnik: Boštjan Modrijan, prof.

Uradne ure tajnika ŠMK v času pouka: sreda 8.30 – 9.15

Lahko mi tudi pišete na:  bostjan.modrijan@gimjes.si

Vse, kar je aktualno v povezavi s splošno maturo, si lahko pogledate na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete tudi na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in športNekaj informacij pa lahko najdete tudi na teh straneh.

Predstavitev na februarskem roditeljskem sestanku se nahaja TUKAJ.

 

ZUNANJI KANDIDATI – OPOZORILO

Opravljanje mature kot kandidat s posebnimi potrebami

V kolikor bi zunanji kandidati (kandidati, ki tekoče leto ne zaključujejo četrtega letnika) želeli uveljavljati opravljanje mature kot kandidati s posebnimi potrebami, se morajo na maturo prijaviti do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Pri prijavi naj to tudi obvezno opozorijo.

Opravljanje 5. predmeta ali splošne mature

V kolikor želite opravljati splošno maturo v celoti in nimate statusa dijaka, morate izpite plačati (glej pod razdelek “Obrazci in plačila”). Če opravljate le “5. predmet” in imate status dijaka (zaključek šolanja s poklicno maturo), k prijavi predložite to potrdilo – plačilo RIC-u za opravljanje izpita v tem primeru ni potrebno.

Zunanji dijaki, ki boste obiskovali predavanja in delali interni del pri izbirnih predmetih, morate obveznosti poravnati pred pristopom k predavanjem oziroma pred internim delom (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”). Zadnja prijava za opravljanje internega dela je po predmetih: psihologija, geografija in zgodovina (do 30. septembra), za ostale predmete se pozanimajte takoj na začetku tekočega šolskega leta (v mesecu septembru).

Interni del za zgodovino poteka v dveh delih (ekskurzija ter pisanje testa). Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Natašo Meglič (natasa.meglic@gimjes.si). V primeru, da se teh terminov ne udeležite, internega dela pri zgodovini ne morete opravljati. Kandidati se morate prijaviti vsaj en teden pred izvedbo ekskurzije, poznejše prijave ne bodo mogoče.

Ekskurzija za interni del pri geografiji bo v mesecu oktobru. Takrat boste morali poleg ekskurzije opraviti še štiri terenske vaje. Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorja Žiga Konjarja. Na ekskurzijo se je potrebno prijaviti vsaj en teden pred samo izvedbo ekskurzije. Poznejše prijave ne bodo mogoče.

Zunanji kandidati, ki boste pristopili le k izpitu in seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del ne boste opravljali, plačate le izpit (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2021

30. september 2020
Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2020
Rok za oddajo predprijave
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2021.

30. marec 2021
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

15. april 2021
Zadnji datum, ki ga ŠMK lahko določi kot rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2021
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

Od 10. do 20. maja 2021
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

17. maj 2021
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2021
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. maj 2021
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

25. maj 2021
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

4. maj 2021
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

13. maj 2021
Glasbeni stavek – izpitna pola A

29. maj 2021
Angleščina

31. maj 2021
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina II. del (Izpitna pola 2)

1. junij 2021
Filozofijapsihologijasociologija

2. junij 2021
Biologija

3. junij 2021
Geografija

4. junij 2021
mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni plesteorija in zgodovina drame in gledališče

5. junij 2021
Matematika

7. junij 2021
Umetnostna zgodovina

8. junij 2021
Nemščinafrancoščina*

9. junij 2021
Zgodovina

10. junij 2021
Ruščina
latinščinagrščina

11. junij 2021
Fizika

14. junij 2021
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatikafrancoščina*

15. junij 2021
španščinafrancoščina*

16. junij 2021
Kemija

od 14. do vključno 23. junija 2021
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021.

12. julij 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 12. do 14. julija 2021
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

16. julij 2021
Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Jesenski izpitni rok splošne mature 2021

13. julij 2021
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2021
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2021
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

20. avgust 2021
Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

24. avgust 2021
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2021
Matematika

26. avgust 2021
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2021
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2021
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2021
Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2021
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2021
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2021
Ustni izpiti mature

3. september 2021
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

6. september 2021
Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

16. september 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. – 18. septembra 2021
E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

20. september 2021
Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

Koledar pisnih in ustnih izpitov splošne mature 2022

 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani RIC-a.

Stran ureja: Boštjan Modrijan