Aktualno

AKTUALNE NOVICE

Šolska maturitetna komisija

predsednica: mag. Lidija Dornig

tajnik: Barbara Leban, prof.

Uradne ure tajnika ŠMK v času pouka: /

Lahko mi tudi pišete na: leban.barbara@guest.arnes.si

Vse, kar je aktualno v povezavi s splošno maturo, si lahko pogledate na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete tudi na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in športNekaj informacij pa lahko najdete tudi na teh straneh.

Predstavitev na februarskem roditeljskem sestanku se nahaja TUKAJ.

 

ZUNANJI KANDIDATI – OPOZORILO

Opravljanje mature kot kandidat s posebnimi potrebami

V kolikor bi zunanji kandidati (kandidati, ki tekoče leto ne zaključujejo četrtega letnika) želeli uveljavljati opravljanje mature kot kandidati s posebnimi potrebami, se morajo na maturo prijaviti do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Pri prijavi naj to tudi obvezno opozorijo.

Opravljanje 5. predmeta ali splošne mature

V kolikor želite opravljati splošno maturo v celoti in nimate statusa dijaka, morate izpite plačati (glej pod razdelek “Obrazci in plačila”). Če opravljate le “5. predmet” in imate status dijaka (zaključek šolanja s poklicno maturo), k prijavi predložite to potrdilo – plačilo RIC-u za opravljanje izpita v tem primeru ni potrebno.

Zunanji dijaki, ki boste obiskovali predavanja in delali interni del pri izbirnih predmetih, morate obveznosti poravnati pred pristopom k predavanjem oziroma pred internim delom (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”). Zadnja prijava za opravljanje internega dela je po predmetih: psihologija, geografija in zgodovina (do 30. septembra), za ostale predmete se pozanimajte takoj na začetku tekočega šolskega leta (v mesecu septembru).

Interni del za zgodovino poteka v dveh delih (ekskurzija ter pisanje testa). Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorico Natašo Meglič (natasa.meglic@gimjes.si). V primeru, da se teh terminov ne udeležite, internega dela pri zgodovini ne morete opravljati. Kandidati se morate prijaviti vsaj en teden pred izvedbo ekskurzije, poznejše prijave ne bodo mogoče.

Ekskurzija za interni del pri geografiji bo v mesecu oktobru. Takrat boste morali poleg ekskurzije opraviti še štiri terenske vaje. Za vse podrobnosti se morate kandidati obrniti na profesorja Žiga Konjarja (ziga.konjar@gimjes.si). Na ekskurzijo se je potrebno prijaviti vsaj en teden pred samo izvedbo ekskurzije. Poznejše prijave ne bodo mogoče.

Zunanji kandidati, ki boste pristopili le k izpitu in seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del ne boste opravljali, plačate le izpit (za podrobnosti glej razdelek “Obrazci in plačila”).

 

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2022

  • 15. november 2021 (Po) – Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2022.
  • 15. november 2021 (Po) – Rok za oddajo predprijave
  • 29. marec 2022 (To) – Zadnji rok za prijavo

14. april 2022 (Če) – Rok za oddajo seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

28. april 2022 (Če) – Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

16. maj 2022 (Po) – Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

18. maj 2022 (Sr) – Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

19. maj 2022 (Če) – Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

24. maj 2022 (To) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

Pisni izpiti

04. maj 2022 (Sr) – Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) I. del (Izpitna pola 1 – esej)
12. maj 2022 (Če) Glasbeni stavek – Izpitna pola A
28. maj 2022 (So) Angleščina
30. maj 2022 (Po) Slovenščina  II. del (izpitna pola 2)
31. maj 2022 (To) Psihologija 
01. junij 2022 (Sr) Fizika
02. junij 2022 (Če) Geografija
04. junij 2022 (So) Matematika
07. junij 2022 (To) Nemščina
08. junij 2022 (Sr) Zgodovina
10. junij 2022 (Pe) Kemija
15. junij 2022 (Sr) Biologija

Ustni izpiti

** Od 13. do vključno 22. 06. 2022

**Op: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature šola lahko le izjemoma organizira ustne izpite 04. junija in 11. junija 2022.

11. julij 2022 (Po) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi,  E-vpogledi v izpitno dokumentacijo***

Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene***

Jesenski izpitni rok 2022

12. julij 2022 (To) Zadnji rok za prijavo
14. avgust 2022 (Ne) Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
20. avgust 2022 (So) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo. Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

Pisni izpiti

24. avgust 2022 (Sr) Slovenščina 
25. avgust 2022 (Če) Matematika
26. avgust – 30 avgust 2022 (Pe) Tuji jeziki in izbirni predmeti*
*Op: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

02. september 2022 (Pe) Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
05. september 2022 (Po) Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

Ustni izpiti

Od 24. avgusta do vključno 03. septembra 2022
16. september 2022 (Pe) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi. E-vpogledi v izpitno dokumentacijo***
Rok za vložitev e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene***

Drugi datumi
05. oktober 2021 (To) Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023: angleščina, nemščina, ruščina
01. februar 2022 (To) Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2023: glasba, italijanščina kot materinščino, italijanščina kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, latinščina, madžarščina
kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), madžarščina kot materinščino, slovenščino, slovenščino kot drugi jezik (dvojezična slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre), španščina ter teorija in zgodovino drame in gledališče. Zadnji rok za vložitev pisnega zahtevka kandidata za vračilo izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2021 na Ric***

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani RIC-a.