Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.  št. Priimek in ime Delovno  mesto
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine
3. mag. Erjavec Matej učitelj fizike
4. Erman Aljoša ravnatelj
5. Gerbec Milena bibliotekarka,  učiteljica sociologije
6. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja
7. Jug Burja Maša laborantka FIZ in BIO
8. Kavčič Dragica učiteljica informatike
9. Knap Renata učiteljica filozofije
10. Konjar Žiga učitelj geografije in pedagoški koordinator
11. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine
12. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine
13. Kučina Jerneja učiteljica matematike
14. Leban Barbara učiteljica slovenščine in tajnica ŠMK
15. Legat Nada učiteljica slovenščine
16. Martinčič Bojana učiteljica športne vzgoje in športna koordinatorica
17. Medja Marija učiteljica športna vzgoje, organizatorka šolske prehrane
18. Meglič Nataša učiteljica zgodovine
19. Modrijan Boštjan učitelj športne vzgoje in športni koordinator
20. Mulec Tina učiteljica angleščine in slovenščine, organizatorka OIV
21. Mulej Tatjana učiteljica biologije, laborantka KEM, BIO in FIZ
22. Odar Urška učiteljica glasbe
23. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine
24. Podlipnik Metka učiteljica nemščine
25. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje
26. Pretner Urša učiteljica matematike
27. Sitar Tatjana učiteljica angleščine
28. Smolej Vrzel Vesna učiteljica psihologije, svetovalna delavka
29. Šatej Darja učiteljica matematike
30. Trontelj Katarina učiteljica biologije
31. Vengar Rok učitelj geografije in zgodovine
32. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković vzdrževalec učne tehnologije
4. Klobučar Martina spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
6. Markelj Marijana računovodkinja
7. Pintar Gregor hišnik

 

Dostopnost