Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.  št. Priimek in ime Delovno  mesto
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica angleščine
3. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije
4. mag. Dornig Lidija ravnateljica
5. mag. Erjavec Matej učitelj fizike
6. Erman Aljoša učitelj fizike
7. Gerbec Milena bibliotekarka,  učiteljica sociologije
8. Janša Gazič Sonja učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja
9. Leban Barbara učiteljica slovenščine
10. Knap Renata učiteljica filozofije
11. Konjar Žiga učitelj geografije in pedagoški koordinator
12. Kos Tancar Milica učiteljica nemščine
13. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica italijanščine in angleščine
14. Križnar Neža učiteljica glasbe
15. Kučina Jerneja učiteljica matematike in tajnica ŠMK
16. Legat Nada učiteljica slovenščine
17. Martinčič Bojana učiteljica športna vzgoje in športna   koordinatorica
18. Medja Marija učiteljica športna vzgoje, organizatorka šolske prehrane
19. Meglič Nataša učiteljica zgodovine
20. Modrijan Boštjan učitelj športna vzgoje
21. Mulec Tina učiteljica angleščine in slovenščine, organizatorka OIV
22. Oblak Irena učiteljica biologije
23. Odar Urška učiteljica glasbe
24. Palovšnik Marija učiteljica slovenščine
25. Pirnat Jernej učitelj zgodovine
26. Podlipnik Metka učiteljica nemščine
27. Podlipnik Roman učitelj športne vzgoje
28. Sitar Tatjana učiteljica angleščine
29. Strgar Žana učiteljica matematike
30. Šatej Darja učiteljica matematike
31. Trontelj Katarina učiteljica biologije
32. Velušček Mojca učiteljica informatike in nemščine
33. Vengar Rok učitelj geografije
34. Žnidaršič Veronika učiteljica kemije


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. Dejan Đerković laborant FIZ in vzdrževalec učne tehnologije
4. Markelj Marijana računovodkinja
5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO
6. Pintar Gregor hišnik