Nemška jezikovna diploma

V šolskem letu 2016/ 2017 lahko dijaki na naši šoli prvič opravljajo izpit Nemška jezikovna diploma I, ki je v pristojnosti Stalne konference deželnih ministrov Zvezne republike Nemčije (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe I – DSD I).

Nemska diplomaNemška jezikovna diploma I (DSD I) je primerljiva s stopnjo zahtevnosti B1 v evropskem referenčnem okviru. Je dobra popotnica pri iskanju zaposlitve in študiju v tujini. Dijakom sicer ne omogoča direktnega študija na nemških univerzah, vendar jim daje možnost, da se vključijo v t.i. Studienkolleg, kjer se pol leta pripravljajo na kasnejši redni študij.

Pouk DSD I. kot pripravo na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine začnemo izvajati v 2. letniku. V 2. in 3. letniku  priprava v poteka v okviru dodatne ure, ki je umeščena v urnik.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del se izvaja običajno v prvi polovici marca in zajema bralno razumevanje, slušno razumevanje in pisno izražanje, ustni del izpita sledi pisnemu delu – v marcu in začetku aprila. Pri ustnem delu  izpita morajo dijaki predstaviti izbrano temo.

Izpit in priprave na izpit so brezplačne, nemško ministrstvo šoli pomaga tudi pri nakupu učnih pripomočkov, knjig, slovarjev in redno vabi profesorice nemščine na seminarje v Sloveniji ali tujini.

Nemška jezikovna diploma v Sloveniji

Dostopnost