Razpored tekmovanj

Tekmovanja po predmetih za šolsko leto 2017/2018

 

september

 

 

mat

 

Logika

 

šolsko

 

četrtek, 28. 9. 2017,

7. in 8. ura

 

 

 

oktober

 

mat

 

Razvedrilna matematika

 

šolsko

 

četrtek, 5. 10. 2017,

7. in 8. ura

 

 

 

bio

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

 

 

šolsko

petek, 13. 10. 2017

 

 

 

 

 

 

 

november

 

mat

 

Logika

 

državno

 

sobota, 11. 11. 2017, 9.00

 

 

mat

Hitro in zanesljivo računanje – Tekmuj sam s seboj, časom in sošolci

 

1. krog

6. 11. – 17. 11. 2017

 

 

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

 

šolsko

 

od pon., 13. 11. 2017,

do petka, 17. 11. 2017

 

 

ang

 

Tekmovanje iz angleškega jezika

 

 

šolsko (2. letnik)

ponedeljek, 27. 11. 2017

 

bio

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

 

državno

 

sobota, 18. 11. 2017

 

mat

 

Razvedrilna matematika

 

državno

 

sobota, 18. 11. 2017

 

 

 

 

december

 

slo

 

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje

 

 

šolsko

torek, 12. 12. 2017

 

mat

Hitro in zanesljivo računanje – Tekmuj sam s seboj, časom in sošolci

 

2. krog

 

4. 12. – 15. 12. 2017

 

ang

 

Tekmovanje iz angleškega jezika

 

državno (2. letnik)

 

ponedeljek, 11. 12. 2017

fiz Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja

 

šolsko

četrtek, 7. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

januar

 

nem

 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika

 

 

šolsko

torek, 9. 1. 2018
fiz Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja

 

državno

sobota, 6. 1. 2018

 

mat

Hitro in zanesljivo računanje – Tekmuj sam s seboj, časom in sošolci

 

3. krog

 

 

 

 

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

 

državno

 

sobota, 13. 1. 2018

 

 

geo

Tekmovanje v znanju geografije

 

šolsko

torek, 16. 1. 2018

 

slo

 

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje

 

regijsko

sreda, 24. 1. 2018

 

 

zgo

 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine

 

 

šolsko

 

sreda, 31. 1. 2018

 

bio

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado

 

šolsko

 

četrtek, 25. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

februar

 

 

ang

 

Tekmovanje iz angleškega jezika

 

regijsko (3. letnik)

 

ponedeljek, 5. 2. 2018

 

 

nem

Tekmovanje v zanju nemškega jezika

 

državno

torek, 6. 2. 2018

 

mat

Hitro in zanesljivo računanje – Tekmuj sam s seboj časom in sošolci

 

 

finale

sobota, 3. 2. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

marec

fiz Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

 

šolsko

 

torek, 6. 3. 2018

 

mat

 

 

Poslovna matematika

 

 

šolsko

 

petek, 9. 3. 2018

 

kem

 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

 

šolsko

 

ponedeljek, 12. 3. 2018

 

geo

 

Tekmovanje iz znanja geografije

 

regijsko

 

sreda, 7. 3. 2018, ob 13. uri

 

slo

 

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje

 

državno

 

sobota, 10. 3. 2018

 

ang

 

Tekmovanje iz angleškega jezika

 

državno (3. letnik)

 

ponedeljek, 19. 3. 2018

 

 

mat

 

Mednarodni matematični Kenguru

 

 

šolsko

 

četrtek, 15. 3. 2018,

7. in 8. ura

 

 

fiz

Tekmovanje iz znanja fizike

 

regijsko

 

petek, 16. 3. 2018

 

 

bio

 

 

 

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado

 

 

državno

 

 

 

 

sobota, 17. 3. 2018

 

 

 

 

zgo

Tekmovanje iz znanja zgodovine

 

 

državno

 sobota, 17. 3. 2018

 

 

 

 

 

 

april

 

mat

 

Poslovna matematika

 

državno

 

sobota, 6. 4. 2018

 

fiz

 

Tekmovanje iz znanja fizike

 

 

 

državno

 

sobota, 7. 4. 2018

 

mat

 

Tekmovanje srednješolcev  iz matematike

 

 

državno

 

sobota, 21. 4. 2018

 

 

geo

 

Tekmovanje iz znanja geografije

 

 

državno

 

petek, 13. 4. 2018, ob 11. uri

 

 

 

maj

 

 

kem

 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

 

državno

 

sobota, 5. 5. 2018

 

 

Tekmovanja po predmetih za šolsko leto 2017/18

 

pred.

tekmovanje

stopnja

tekm.

datum tekmovanja

mentorji

posebnost,

literatura, viri, naloge

mat

Logika

 

šolsko

četrtek, 28. 9. 2017, 7. in 8. ura

Jerneja Kučina, prof.

Ana Miler, prof.

Srečko Polanc, prof.

Darja Šatej, prof.

 

naloge

 

državno

sobota, 11. 11. 2017

Razvedrilna matematika

 

šolsko

 

čet., 5. 10. 2017

Primeri nalog za državno tekmovanje iz prejšnjih let

 

državno

 

sobota, 18. 11. 2017

Kenguru

 

šolsko

 četrtek, 15. 3. 2018

 

Tekmovanje srednješolcev  iz matematike

 

regijsko

 

/

 

državno

 sobota, 21. 4. 2018

Poslovna

matematika

šolsko

 petek, 9. 3. 2018

Opis tekmovanja in naloge

državno

sobota, 6. 4. 2018 

slo

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje

šolsko

 torek, 12. 12. 2017

 

regijsko

 sreda, 24. 1. 2018

 

državno

sobota, 10. 3. 2018

 

fiz

Tekmovanje iz znanja fizike

 

šolsko

torek, 6. 3. 2018 

mag. Matej Erjavec

Barbara Hudovernik, prof.

dijaki 1. letnika imajo le šolsko tekmovanje

 dijaki 2., 3. in 4. letnika začnejo z regijskim tekmovanjem

regijsko 

 

 

državno

petek, 16. 3. 2018

 

sobota, 7. 4. 2018

bio

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

 

šolsko

 

petek, 13. 10. 2017

 

aktiv biologije

 

Stari vprašalniki in rešitve

 

državno

 

sobota, 18. 11. 2017

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado

 

šolsko

 

 

 četrtek, 25. 1. 2018

 Irena Oblek, prof.

Katarina Trontelj, prof.

Naloge iz prejšnjih let

 

državno

 

 

sobota, 17. 3. 2018

ang

 

 

Tekmovanje iz angleškega jezika

 

šolsko

 

ponedeljek, 27. 11. 2017

 

 

aktiv angleščine

tekmuje 2. letnik

 

državno

 

ponedeljek, 11. 12. 2017

 

regijsko

 

 ponedeljek, 5. 2. 2018 

tekmuje 3. letnik

 

državno

 

 ponedeljek, 19. 3. 2018

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

 

šolsko

 

13. 11. 2017 – 17. 11. 2017

 

 

Marko Kikelj, prof.

Bobrov kviz:

*za 1. in 2. letnik

* za 3. in 4. letnik

 

državno

 

sobota, 13. 1. 2018

nem

 

21. tekmovanje iz znanja nemščine

 

šolsko

 torek, 9. 1. 2018

tekmujejo 2. in 3. letniki

Naloge in rešitve starih tekmovanj

 

državno

 

 

 torek, 6. 2. 2018

geo

 

Tekmovanje iz znanja geografije

 

šolsko

 torek, 16. 1. 2018

 

 

Mirjam Martinuč Bernard, prof.

Žiga Konjar, prof.

*aktualne informacije

 

regijsko

torek, 7. 3. 2018 

 

 

državno

 petek, 13. 4. 2018

 

kem

 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

 

šolsko

 

 ponedeljek, 12. 3. 2018

 mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

Veronika Žnidaršič, prof.

Naloge iz prejšnjih let

 

državno

 

sobota, 5. 5. 2018
zgo Tekmovanje iz znanja zgodovine

 

šolsko

 

 

sreda, 31. 1. 2018

aktualne informacije in naloge iz prejšnjih let

 

državno

 

 

sobota, 17. 3. 2018

 

 

 

 

Stran ureja: Jerneja Kučina