IZPITI  – SPOMLADANSKI ROK

ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

Petek, 28. 6. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Nataša Meglič

Naloge pripravi:         Rok Vengar

                                   Nataša Meglič

                                   Žiga Konjar                           

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 205

Komisija

Spraševalec:               Rok Vengar

                                   Nataša Meglič

                                   Žiga Konjar

Predsednik:                Rok Vengar

Nataša Meglič

Žiga Konjar

Član:                           Rok Vengar

Nataša Meglič

Žiga Konjar

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

BIOLOGIJA, KEMIJA, ITS

Petek, 28. 6. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Nataša Meglič

Naloge pripravi:         Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

                                   Veronika Žnidaršič

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 208

Komisija

Spraševalec:               Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

                                   Veronika Žnidaršič

Predsednik:                Katarina Trontelj

                                   mag. Natalija Bohinc Zaveljcina

                                   Veronika Žnidaršič

Član:                           Tatjana Mulej

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 1. 7. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Andreja Kosem Dvoršak                              

Naloge pripravi:         Tina Mulec

                                   Marija Palovšnik

                                   Nada Legat                            

Ustni del ob 11.00                                                    učilnica št. 103

Komisija:

Spraševalec:               Tina Mulec

                                   Marija Palovšnik

                                   Nada Legat

Predsednik:                Tina Mulec

                                   Marija Palovšnik

                                   Nada Legat

Član:                           Tina Mulec

                                   Marija Palovšnik

                                   Nada Legat

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati

ITALIJANŠČINA

Ponedeljek, 1. 7. 2024

Pisni del ob 8.00.                                                      učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Andreja Kosem Dvoršak

Naloge pripravijo:      Andreja Kosem Dvoršak

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 107

Komisija:                                                                             

Spraševalec:               Andreja Kosem Dvoršak

Predsednik:                Renata Bok Zelenjak

Član:                           Marija Medja

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

MATEMATIKA

Ponedeljek, 1. 7. 2024

Pisni del ob 08.00                                                     učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:                    Andreja Kosem Dvoršak

Naloge pripravijo:                 Urša Pretner

                                               Darja Šatej

                                               Jerneja Kučina

Ustni del ob 11.00                                                    učilnica št. 307

Komisija:

Spraševalec:               Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Predsednik:                Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Član:                           Urša Pretner

                                   Darja Šatej

                                   Jerneja Kučina

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

NEMŠČINA

Torek, 2. 7. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Metka Podlipnik

Naloge pripravi:         Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Ustni del ob 11.00                                                     učilnica št. 302

Komisija

Spraševalec:               Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Predsednik:                Metka Podlipnik

                                   Milica Kos Tancar

Član:                           Roman Podlipnik

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

FIZIKA

Torek, 2. 7. 2024

Pisni del ob 08.00 uri.                                              učilnica št. 216

Vsi prijavljeni kandidati.

Nadzorni učitelj:        Metka Podlipnik

Naloge pripravi:         Aljoša Erman

                                   Mag. Matej Erjavec

Ustni del ob 10.00                                                    učilnica št. 305

Komisija

Spraševalec:               Aljoša Erman

                                   Mag. Matej Erjavec

Predsednik:                Aljoša Erman

                                   Mag. Matej Erjavec

Član:                           Dragica Kavčič

Kandidati:

Vsi prijavljeni kandidati.

                                                                       Ravnatelj: Aljoša Erman, prof.              

Dostopnost