Zaposleni

UČITELJSKI ZBOR

Zap.
št.
Priimek in ime Delovno   mesto Govorilne ure
1. mag. Bohinc Zaveljcina Natalija učiteljica kemije torek 9.20 – 10.05
2. Bok Zelenjak Renata učiteljica   angleščine četrtek 10.55 – 11.40
3. Črv Štepec Darja učiteljica   nemščine ponedeljek 11.45 – 12.30
4. dr. Debeljak Rus Barbara učiteljica psihologije petek 9.20 – 10.05
5. mag. Dornig Lidija ravnateljica
6. mag. Erjavec Matej učitelj   fizike ponedeljek 11.45 – 12.30
7. Gerbec Milena bibliotekarka,   učiteljica sociologije ponedeljek 9.20 – 10.05
8. Hudovernik Barbara učiteljica fizike petek 10.10 – 10.55
9. Janša Gazič Sonja učiteljica   likovne umetnosti in likovnega snovanja torek 11.45 – 12.30
10. Javorski Lucija učiteljica   slovenščine četrtek 10.10 – 10.55
11. Kikelj Marko učitelj   informatike četrtek 11.45 – 12.30
12. Knap Renata učiteljica   filozofije torek 10.10 – 10.55
13. Konjar Žiga učitelj   geografije in pedagoški koordinator četrtek 9.20 – 10.05
14. Kos Tancar Milica učiteljica   nemščine ponedeljek 8.30 – 9.15
15. Kosem Dvoršak Andreja učiteljica   italijanščine in angleščine ponedeljek 9.20 – 10.05
16. Kozelj Nataša učiteljica   slovenščine ponedeljek 10.10 – 10.55
17. Kučina Jerneja učiteljica   matematike in tajnica ŠMK sreda 9.20 – 10.00
18. Legat Nada učiteljica   slovenščine petek 10.10 – 10.50
19. Martinčič Bojana učiteljica   športna vzgoje in športna   koordinatorica četrtek 11.45 – 12.30
20. Martinuč Bernard Mirjam učiteljica   geografije sreda 11.45 – 12.30
21. Medja Marija učiteljica   športna vzgoje, organizatorica   šolske prehrane petek 9.20 – 10.05
22. Meglič Nataša učiteljica   zgodovine ponedeljek 10.10 – 10.55
23. Miler Ana učiteljica   matematike sreda 10.10 – 10.50
24. Modrijan Boštjan učitelj   športna vzgoje ponedeljek 10.55 – 11.40
25. Mulec Tina učiteljica   angleščine in organizatorka OIV četrtek 11.45 – 12.30
26. Oblak Irena učiteljica   biologije ponedeljek 9.20 – 10.05
27. Palovšnik Marija učiteljica   slovenščine četrtek 8.30 – 9.15
28. Podlipnik Metka učiteljica   nemščine petek 10.55 – 11.40
29. Podlipnik Roman učitelj   športna vzgoje sreda 10.10 – 10.55
30. Polanc Srečko učitelj   matematike ponedeljek 9.20 – 10.05
31. Sitar Tatjana učiteljica   angleščine četrtek 10.10 – 10.50
32. Smolej Vrzel Vesna učiteljica   psihologije in svetovalna delavka torek 11.45 – 12.30
33. Svetina Darja učiteljica   zgodovine ponedeljek 10.55 – 11.40
34. Šatej Darja učiteljica   matematike petek 10.10 – 10.55
35. Trontelj Katarina učiteljica   biologije ponedeljek 8.30 – 9.15
36. Zupančič Urška učiteljica glasbe torek 8.30 – 9.15
37. Žnidaršič Veronika učiteljica   kemije sreda 10.10 – 10.55


OSTALI ZAPOSLENI

1. Ahčin Aleksandra spremljevalka gibalno oviranemu dijaku
2. Butinar Varja tajnica VIZ
3. dr. Leskovar Kristina laborantka FIZ in vzdrževalka učne tehnologije
4. Markelj Marijana računovodkinja
5. Mulej Tatjana laborantka KEM in BIO
6. Pintar Gregor hišnik